Sterk voor ouder en kind
Korte lijnen
Intake binnen 2 weken
Persoonlijk contact

Sterk voor ouder en kind

Sterk is een kleinschalige praktijk voor kinder– en jeugdhulpverlening. We helpen kinderen sterk te staan in de situatie waarin ze zich bevinden, zodat ze zelf weer verder kunnen.

Wij begeleiden ook de ouders. Dat doen wij omdat kinderen niet los te zien zijn van het gezin waarin ze opgroeien. Wij helpen ouders hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de behandeling of met andere hulpvragen rondom de opvoeding.

De combinatie van behandeling van het kind en begeleiding van de ouders is uitermate effectief.

Wij helpen jongeren die in de knel raken omdat ze bijvoorbeeld:

  • te maken hebben met depressieve- of angstklachten
  • lijden onder een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of een overlijden
  • te maken hebben met eenzaamheid of pesten
  • traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals (seksueel) geweld
  • ze schadelijk gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld snijden
  • een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen hebben

 

Voor wie?

Kinderen 3 – 12 jaar

Kinderen in deze leeftijdscategorie bieden wij speltherapie. Het mooie van speltherapie is dat we het bij alle kinderen en alle soorten problematiek kunnen toepassen; ook kinderen met een verstandelijke beperking, hoogbegaafde of autistische kinderen.

Lees verder

Jongeren 12 – 18 jaar

Wij maken gebruik van een systeemgerichte aanpak, omdat een jongere nooit op zichzelf staat. Waar nodig doen wij observaties op school, werken we samen met huisarts of wijkteam en zoeken wij actief naar multidisciplinair overleg.

Lees verder

Ouders

Tijdens het behandeltraject van kind of jongere voeren we ook gesprekken met de ouders: de ouderbegeleiding. Deze gesprekken kunnen op twee manieren positief bijdragen aan de behandeling van uw kind.

Lees verder

Volwassenen

Volwassenen komen op verschillende manieren bij ons terecht. Bij sommige ouders blijkt tijdens de ouderbegeleiding dat er dusdanige individuele kwesties spelen dat een behandeling aangewezen lijkt. Als u het prettig vindt, kunt u dat traject bij ons (ver)volgen.

Lees verder

Ervaringen