Aswintha Oostindie
Korte lijnen
Intake binnen 4 weken
Persoonlijk contact

Sterk voor ouder en kind

Sterk is een middelgrote praktijk voor kinder– en jeugdhulpverlening. We helpen kinderen sterk te staan in de situatie waarin ze zich bevinden, zodat ze zelf weer verder kunnen.

Een probleem staat echter nooit op zichzelf. De leefomgeving en relaties spelen altijd een rol en hebben invloed op het probleem. Tijdens de behandeling bij Sterk bekijken we dan ook de rol van de omgeving van het kind en hun ouders /opvoeders.

Wij helpen ouders hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de behandeling of met andere hulpvragen rondom de opvoeding. Ook bekijken wij hoe andere relaties of de omgeving (bijvoorbeeld school) zich verhouden tot het kind en op welke wijze deze (weer) in balans kunnen komen.

De combinatie van behandeling van het kind in interactie met hun omgeving maakt dat we circulaire zorg kunnen verlenen, waarbij meerdere behandelaren betrokken zijn.

Wij helpen kinderen en jongeren die in de knel raken omdat ze bijvoorbeeld:

  • gedragsproblemen hebben zoals woede-aanvallen, destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, te grote sociale aanpassing, liegen, stelen, gebrek aan concentratie en onzekerheid
  • te maken hebben met depressieve- of angstklachten
  • lijden onder een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of een overlijden
  • te maken hebben met eenzaamheid of pesten
  • traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals (seksueel) geweld
  • ze schadelijk gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld snijden
  • een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen hebben

 

Voor wie?

Kinderen 3 – 12 jaar

Kinderen in deze leeftijdscategorie bieden wij speltherapie. Het mooie van speltherapie is dat we het bij alle kinderen en alle soorten problematiek kunnen toepassen; ook bij problematiek rondom (hoog) begaafdheid, een verstandelijke beperking of autistisch spectrum stoornis (ASS).

Lees verder

Jongeren 12 – 18 jaar

Wij maken gebruik van een systeemgerichte aanpak, omdat een jongere nooit op zichzelf staat. Waar nodig doen wij observaties op school, werken we samen met huisarts of wijkteam en zoeken wij actief naar multidisciplinair overleg.

Lees verder

Ouders

Tijdens het behandeltraject van kind of jongere voeren we ook gesprekken met de ouders: de ouderbegeleiding. Deze gesprekken kunnen op twee manieren positief bijdragen aan de behandeling van uw kind.

Lees verder

Volwassenen

Volwassenen komen op verschillende manieren bij ons terecht. Bij sommige ouders blijkt tijdens de ouderbegeleiding dat er dusdanige individuele kwesties spelen dat een behandeling aangewezen lijkt. Als u het prettig vindt, kunt u dat traject bij ons (ver)volgen.

Lees verder

Ervaringen